ការបង្ហាញថ្មីៗ!

រឿងព្រេងនៃសមុទ្រខៀវ [The Legend of the Blue Sea Korean Drama]

រឿងព្រេងនៃសមុទ្រខៀវ [The Legend of the Blue Sea Korean Drama]

The Legend of the Blue Sea (Hangul: 푸른 바다의 전설; RR: Pureun bada-ui jeonseol) is a 2016 South Korean television series starring Jun Ji-hyun and Lee Min-ho. It airs on… More »

អត្ថន័យរបស់ពាក្យថា “គ្រប់គ្រាន់”

អត្ថន័យរបស់ពាក្យថា “គ្រប់គ្រាន់”

នេះគឺអត្ថន័យរបស់ពាក្យថា “គ្រប់គ្រាន់” ដែលត្រូវចិត្តខ្ញុំខ្លាំងបំផុត មិនដែលលឺអ្នកណានិយាយ “មុត” ដល់ថ្នាក់នេះពីមុន ពីពាក្យសំដីរបស់ Jim Rohn គេប្រាប់ថា >> ពាក្យថា “គ្រប់គ្រាន់” មិនមែនបានន័យថា >> មានលុយ 1 លាន មានលុយ 10 លាន មានលុយ 100 លាន >> ហើយប្រាប់ថាគ្រប់គ្រាន់ >> ព្រោះបើអ្នកធ្វើបាន 1 លាន… More »

ជោគជ័យជាមួយក្តីសុខគឺរឿងតែមួយ

ជោគជ័យជាមួយក្តីសុខគឺរឿងតែមួយ

“ជោគជ័យជាមួយក្តីសុខគឺរឿងតែមួយ” អ្នកខ្លះអាចគិតថាត្រូវទុក្ខមុនសិន បានទទួលភាពជោគជ័យបាន ថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Idea ឡូយៗ ដែលនិងផ្លាស់ប្តូរការគិតនេះ . ក្តីសុខជាមួយភាពជោគជ័យ ដើរទៅជាមួយគ្នា Keyក៏គឺ “Progress-ភាពដើរទៅមុខ” មនុស្សនិង “ជោគជ័យ” បើសិនជីវិតដើរទៅមុខដើរទៅមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃ (ទៅដល់គោលដៅដែលត្រូវការ) ហើយមនុស្សនិង “មានក្តីសុខ” បើសិនជីវិតដើរទៅមុខជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចគ្នា . សម័យរៀន យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងជោគជ័យពេលដែលយើងរៀនចប់ថ្នាក់ទី6 ទី9 ទី12 រៀនចប់បរិញ្ញាប័ត្រ រៀនចប់ Master ហើយពេលនិងយើងនិងមានក្តីសុខម៉ាទំហឹង ពេលដែលយើង ប្រលងជាប់នៅថ្នាក់នីមួយៗមកបាន… More »

ASP.NET 3.5

ASP.NET 3.5

Bong Rean

Bong Rean

Angry Mom [앵그리맘]

Angry Mom [앵그리맘]

An angry mom played by 37 year old Kim Hee Sun goes back to school to protect her daughter from bullies! Sounds great to me, and this cast is perfect…. More »

Who Are You– School 2015 [후아유—학교 2015]

Who Are You– School 2015 [후아유—학교 2015]

Korean title: 후아유—학교 2015 KBS, 16 episodes April 27 – June 16, 2015 Continuing the School franchise, this series unfolds when a bullying victim suddenly becomes the It Girl when… More »

Kill Me, Heal Me [킬미힐미]

Kill Me, Heal Me [킬미힐미]

Korean title: 킬미, 힐미 MBC, 20 episodes January 7 – March 12, 2015 This comedy-melodrama hybrid show features Ji Sung as a chaebol businessman juggling seven multiple personalities, giving a… More »

អ្នកឧបត្ថម

កន្លែងសំរាប់ផ្សព្វផ្សាយ

© 2018 Status 168. រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាង mhm
រចនាដោយ mhm Team.